Runsten L1976:6201 i Sanda
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, kalksten, 1,43x0,65 m (V 40cg N-Ö 40cg S), tjocklek omö jligt fastställda. Nedhuggning i NÖ sidan, 0,41 m br och 0,03 m d j. I V hörnet är fem runor, tydligt i fyllda med svart färg. samt fragment av en skadad. Stenen ligger som trappsten vid dörren t ill en liten träbyggnad omedelbart NV om gammal obebott hus."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sanda socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgårdstomt. "
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"3 m V om N hörnet på boningshus. "
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten L1976:6201 i Sanda:
"Enl Mattias Hoffman är detta den andra stenen som enl traditio n har stått vid Stenhuse Sanda Se nr 114! "
Vill du se flera runstenar i Sanda socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.431967
Longitud: 18.216478
Lämnings-ID: L1976:6201
Riksantikvarieämbetets ID: Sanda 134:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Sanda
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:6201