Runsten L1975:9236 i Bunge
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, kalksten, 1,15 m h, 0,85 m br och 0,12 m tj genom lagning. På NV sidan är 3 fragment med runrader fastgjutna. Ursprunglig plats ej angiven."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bunge socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Vill du se flera runstenar i Bunge socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.853556
Longitud: 19.02804
Lämnings-ID: L1975:9236
Riksantikvarieämbetets ID: Bunge 147
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Bunge
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:9236