Runsten L1975:8933 i Hablingbo
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten i bildstensform. Signum G 370. Av kalksten, 1,9 m h, 1,2 m br och 0,1-0,12 m tj. Det obearbetade rotpartiet är omkring 0,5 m h. Försedd med kors och parställda drakhuvuden i urnesstil. Runornas höjd är 5-5,5 cm. Inskrift: "Vatgair (?) och Hailgair (?) reste stenen efter Hailgi, sin fader. Han var faren västerut med vikingar". Påträffad vid schaktningsarbete på kyrkogården år 1988. Fyndplatsen var ca 30 m S om kyrktornet, se RAÄ-nr Hablingbo 167. (RAÄ Dnr 1847/91)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hablingbo socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka."
Vill du se flera runstenar i Hablingbo socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.187343
Longitud: 18.262565
Lämnings-ID: L1975:8933
Riksantikvarieämbetets ID: Hablingbo 193
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Hablingbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:8933