Runsten L1977:966 i Eksta ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1977:966 i Eksta
Foto av Runsten L1977:966 i Eksta
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gravh√§ll, ljusgr√• kaksten, 1,29x0,54 m (√Ė-V) och 0,14 m tj med avfasade kanter. I ett inristat kors, 1,15 m l och 0,36 m br, √§r starkt vittrade runor."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eksta socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård. "
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m NN√Ė om S√Ė h√∂rnet av kyrka. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.286461
Longitud: 18.206586
Lämnings-ID: L1977:966
Riksantikvarieämbetets ID: Eksta 146:1
Sveriges runinskrifter: G74 (Gotlands runinskrifter))
Plats: Eksta kyrka
Placering: På kyrkogården öster om koret.
Föremål: Gravhäll
Material: Ljusgrå kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Eksta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/dbe61020-6db5-45fe-a3ff-e7d9e7af5f8d