Runsten G74, L1977:966 i Eksta
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gravhäll, ljusgrå kaksten, 1,29x0,54 m (Ö-V) och 0,14 m tj med avfasade kanter. I ett inristat kors, 1,15 m l och 0,36 m br, är starkt vittrade runor."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Eksta socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård. "
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m NNÖ om SÖ hörnet av kyrka. "
Vill du se flera runstenar i Eksta socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.286461
Longitud: 18.206586
Lämnings-ID: L1977:966
Riksantikvarieämbetets ID: Eksta 146:1
Sveriges runinskrifter: G74, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Eksta kyrka
Placering: På kyrkogården öster om koret.
Föremål: Gravhäll
Material: Ljusgrå kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Eksta
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:966