Runsten G373, L1976:6331 i Sproge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Geirhvatr(?) ok Auðhvatr gerðu kumbl eptir Gunnheiði(?) ... sína ... nýtan. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runinskrift i gravhäll, kalkstenshäll, 1.8x1 m. Runorna är 0.07 m h. Omedelbart S om nr 1 är: 2) Runinskrift i gravhäll, kalkstenshäll, 2x1.05 m. Runorna är 0.07 m h. Omedelbart S om nr 2 är: 3) Runinskrift i gravhäll, kalkstenshäll, 1.8x1 m. Runorna är 0.07 m h. I tornets N sida är: 4) Runristad bildsten, fragmentarisk, 0.95xx0.45 m och 0.1 m tj. Runorna är 6 cm h. Påträffades i samband med kyrkans restaurering 1965."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sproge socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Korgolvet. "
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten G373, L1976:6331 i Sproge:
"Häll nr 2 även kallad Peststenen. Enligt sägnen rymde återstoden av de människor som överlevde pesten i Sproge 1711-12. "
Vill du se flera runstenar i Sproge socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.253638
Longitud: 18.21078
Lämnings-ID: L1976:6331
Riksantikvarieämbetets ID: Sproge 65:4
Sveriges runinskrifter: G373, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Sproge kyrka
Placering:
Föremål: Runsten i bildstensform
Material: Kalksten med runinskrift
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Sproge
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:6331