Runsten G317, L1977:4539 i Fleringe
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guð náði Heghvatar sál sum hér hvílisk. Hann gaf eitt eyrisleigi í ár(?) ... þeiri heilagu ... Margét(?) lét ... ... Biðið fyrir Margétu sál. Bótulfr í miðjum bý/Medebys fœrði mik hingat. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, kalksten, 1,3x0,52 m l (N-S) och 0,15 m tj. Runhöjd 6 cm. Ovanför och under runorna en inhuggen bård. Runstenen har tidigare legat som tröskelsten i S långhusporten, men flyttades vid restaureringen 1946-47 till nuvarande plats. För skiss av runstenen se det inskannade bokuppslaget under Referens."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fleringe socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Mellan NÖ koret och altaret."
Vill du se flera runstenar i Fleringe socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.869642
Longitud: 18.876945
Lämnings-ID: L1977:4539
Riksantikvarieämbetets ID: Fleringe 83:1
Sveriges runinskrifter: G317, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Fleringe kyrka
Placering: I koret.
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Fleringe
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:4539