Runsten G305, L1976:1025 i Hangvar
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Bildsten med runinskrift, i fragmentariskt skick inmurad i koret. Stenen är 2,81 m l och 1 m br."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hangvar socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I koret rakt framför altaret."
Vill du se flera runstenar i Hangvar socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.83931
Longitud: 18.688392
Lämnings-ID: L1976:1025
Riksantikvarieämbetets ID: Hangvar 122:3
Sveriges runinskrifter: G305, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Hangvars kyrka
Placering: I korgolvet framför altaret.
Föremål: Bildsten med rester av runinskrift
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Hangvar
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:1025