Runsten L1977:6130 i Follingbo ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1977:6130 i Follingbo
Foto av Runsten L1977:6130 i Follingbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... br√≥√įur sinn(?) lati ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 0,36x0,25x0,12 m av grå kalksten och försedd m ed 6 cm h runtecken ".... läto .... sin ... broder ..." Påträffad i grunden till högaltaret vid restaurering 1955."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Follingbo socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Förvarad i en nisch bakom altaret i Follingbo kyrka. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.582298
Longitud: 18.38349
Lämnings-ID: L1977:6130
Riksantikvarieämbetets ID: Follingbo 84:1
Sveriges runinskrifter: G218 (Gotlands runinskrifter))
Plats: Follingbo kyrka
Placering: I en nisch bakom altaret.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Follingbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/c981a5d3-5680-4c72-b3ac-6f5cfd2b97fb