Runsten G192, L1976:6499 i Västergarn
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... Katrín(?). Þeir bjuggu í Freyjil/Fröjel(?) ... sunnudagr ok ... prím ... himnafrygð(?) með sínum Guði. Ok þingat komið allir þeir ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravsten med runor (G 192), kalksten, fragmentarisk 1,91 m l och 0,8 m br. Med inhugget ringkors och 8-10 cm h runor samt ett fåtal latinska bokstäver. Vänstra halvan av runstenen saknas. Texten antyder att de döda, tolkade som ett gift par, bodde i Fröjel. De latinska bokstäverna utgör möjligen personnamnet Bothwid. Hällen är sedan slutet av 1940-talet inmurad på S sidan av den N kyrkogårdsmuren. Av Säve (1863) beskriven som liggande på kyrkogården S om kyrkan. Stilistiskt daterad till 1300-talet."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västergarn socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkogårdsmur och 6 m VNV om NV-hörnet av kyrka."
Vill du se flera runstenar i Västergarn socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.440929
Longitud: 18.150713
Lämnings-ID: L1976:6499
Riksantikvarieämbetets ID: Västergarn 28:1
Sveriges runinskrifter: G192, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Västergarns kyrka
Placering: I norra bogårdsmurens insida.
Föremål: Fragment av gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Västergarn
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:6499