Runsten G138, L1977:9792 i Halla
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... lækir(?) góðr ... kona hans lét rista/reisa kuml at Geirhjalm ... einiga son þeira drápu leybikar ... steinar(?) at feðga báða. Guð hjalpi ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runstensfragment, 2 st. Ett runstensfragment, sandsten, 0,47x0,40 m och 0,17 m tj. Det andra runstensfragmentet, sandsten, 0,48x0,43 m och 0,17 m tj. Stenarnas runrader mäter 2-5 cm h. Ristningarna tillhör ursprungligen samma runsten. I kyrkan vid altaret är: 3) Bildstensfra gment, 4 stycken"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Halla socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"En ristning på S sidan om 1, och en på Ö sidan, nr 2. Nr 1:s ned re kant 2, 8 m över markytan, nr 2, 3,2 m över markytan. "
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 6 m V om väg och kyrkans SÖ hörn. "
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten G138, L1977:9792 i Halla:
"Enligt F klockaren var det en färjkarl som rodde över Roma myr och medan han var borta var hustrun otrogen. När han upptäckte det , slog han ihjäl henne och lät sedan rista stenen till hennes min ne. "
Vill du se flera runstenar i Halla socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.510783
Longitud: 18.497469
Lämnings-ID: L1977:9792
Riksantikvarieämbetets ID: Halla 5:1
Sveriges runinskrifter: G138, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Halla kyrka
Placering: I korets yttervägg.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Halla
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:9792