Runsten G133, L1976:4742 i Viklau
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bótviðr í Víku(?)/Vikare(?), Pétars arfi. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, kalksten, 1,9 m h, 0,95 m br och 0,1 m tj. Runhöjd 7-1 0 cm. Ristningen vetter mot N. Står fastkrampad mot stigluckornas mur."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Viklau socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård. "
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"9 m V 5cg N om SV hörnet av kyrka, sat N kortsidan av stiglucka. "
Vill du se flera runstenar i Viklau socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.465443
Longitud: 18.456062
Lämnings-ID: L1976:4742
Riksantikvarieämbetets ID: Viklau 46:1
Sveriges runinskrifter: G133, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Viklau kyrka
Placering: Vid västra stigluckan.
Föremål: Gravhäll
Material: Ljus kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Viklau
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:4742