Runristning L1977:530 i Fårö
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning i sten (G 337) i tre delar. De tre delarna har påträffats vid tre olika tillfällen vid Langhammers gård, för fyndplats se Fårö 385. Den mellersta tredje delen påträffades först 1981. Beskrivning från revideringsinventeringen av övre och undre delen 1977: 1) Runristning, 0,35 m l, 0,07-0,08 m h. Över och under runorna är en inhuggen linje. Runorna är ristade i kortsidan av ett block, 0,58 x 0,55 m och 0,13-0,2 m tj. Den del där ristningen är tycks avplanad och blocket i sin helhet tycks utgöra basen av en häll. Se skiss i boken. Överförd från Fårö 40:2 2) Runristning, 0,45 m l och 0,07-0,08 m h. Över och under runorna är en inhuggen linje. Ristningen är i den rundade kortsidan av ett fragment av ett tillhugget och avplanat block, 0,4 x 0,3 m och 0,13-0,15 m tj. Se skiss i boken. Enligt Thorgunn Snaedal (se Gotlands runisnskrifter 3, Fårö sn, G 337, s 17) är stenen sannolikt från 1400-talet och kan ha ingått i en medeltida byggnad."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Fårö socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkans vapenhus, fastgjuten i en betongsockel strax till vänster om ingången."
Vill du se flera runstenar i Fårö socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.91577
Longitud: 19.133053
Lämnings-ID: L1977:530
Riksantikvarieämbetets ID: Fårö 40:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Fårö
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:530