Runristning L1977:3350 i Alva ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1977:3350 i Alva
Foto av Runristning L1977:3350 i Alva
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Gruvklot, kalksten, 0,9 m i diam och 0,4 m h, stenen √§r orner ad. 6 m V 40cg S om nr 1 √§r 2) Malsten, gr√•sten, fragmentarisk, 0 ,65x0,6 m (NV-S√Ė) och 0,3 m tj. 3 m S 10cg V om nr 2 √§r 3) Malste n, gr√•sten, fragmentarisk, 0,8x0,55 m (√Ė 20cg N-V 20cg S) och 0,2 m tj. 6 m S 30cg √Ė om nr 3 √§r 4) Gravklot, gr√•sten, oval, 0,7x0, 6 m (√Ė 40cg N-V 40cg S) och 0,5 m tj. 11 m V 40cg S om nr 4 √§r 5) Sv√§rdslipningssten, gr√•sten, fragmentarisk, kantst√§lld 0,7x0,15 m (N 45cg V-S 45cg √Ė) och 0,8 m h, best√•ende av 11 slipr√§nnor sam t slipytor. Slipr√§nnorna √§r 0,65-0,7 m l, 0,04-0,08 m br och 0,01 -0,07 m dj. Slipytorna, bel√§gna mellan och vid sidan av slipytorn a, √§r 0,15-0,7 m l och 0,01-0,05 m br. Fyndplats, ra√§ 33- dock se kund√§r. 9 m NV om nr 5 √§r 6) Malsten, gr√•sten, fragmentarisk, 0,6 5x0,5 m (N 15cg V-S 15cg √Ė) och 0,3 m tj. 6 m SV om nr 6 √§r 7) Ru nristad sten, sandsten, kantst√§lld, 1,1x0,25 m (V 15cg N-√Ė 15cg S ) avsmalnande upp√•t och 1,25 m h. Runorna √§r 0,05 m h. 20 m S 10c g V om nr 7 √§r 8) Gruvklot, gr√•sten, 0,3 m i diam. 3 m SSV om nr 8 √§r 9) Malsten, gr√•sten, fragmentarisk, 0,6x0,55 m (N 15cg √Ė-S 1 5cg V) och 0,3 m tj. 10 m √Ė 30cg S om nr 9 √§r 10) Milstolpe, sand sten, fragmentarisk, 0,52x0,12 m (V 10cg N-√Ė 10cg S) och 0,3 m h. P√• denN sidan √§r √∂verdelen av en krona i relief. 18 m S 35cg V o m nr 10 √§r 11) Malsten, fragmentarisk, 0,6x0,5 m (NV-S√Ė) och 0,3 m tj. Invid och N 30cg V om nr 11 √§r 12) Sv√§rdslipningssten, gr√•s ten, fragmentarisk, 0,45x0,3 m (N 10cg V-S 10cg √Ė) och 0,1 m tj, best√•ende av 3 slipr√§nnor samt slipytor. Slipr√§nnorna √§r 0,15-0,3 m l, 0,05-0,07 m br och 0,01-0,02 m dj. Slipytorna, bel√§gna mell an och vid sidan av slipr√§nnorna, √§r 0,15-0,3 m l och 0,04-0,07 m br. 13 m N 20cg V om nr 12 √§r 13) Sv√§rdslipningssten, gr√•sten, f ragmentarisk, 0,6x0,4 m (N√Ė-SV) och 0,35 m tj, best√•ende av 3 sli pr√§nnor samt slipytor. Slipr√§nnorna √§r 0,35-0,55 m l, 0,06-0,07 m br och 0,02-0,04 m dj. Slipytorna, bel√§gna mellan slipr√§nnorna, √§r 0,35-0,55 m l och 0,01-0,04 m br. Fyndplats, se ra√§ 31 - sekun d√§r plats. 39 m N 20cg √Ė om nr 13 √§r 14) Malsten, gr√•sten, fragme ntarisk, 0,6x0,55 m (V 30cg N-√Ė 30cg S) och 0,45 m tj. 9 m V 20cg N om nr 14 √§r 15) Malsten, gr√•sten, fregmentarisk, 0,55x0,55 m ( V 45cg N-√Ė 45cg S) och 0,3 m tj. 15 m N 5cg √Ė om nr 15 √§r 16) Mal sten, gr√•sten, fregmentarisk. 0,7x0,7 m (V 20cg N-√Ė 20cg S) och 0 ,4 m tj. I nr 16 √§r 17) Gravklot, gr√•sten, 0,25 m i diam. De fles ta av f√∂rem√•len har flyttats till g√•rden i samband med v√§gbygge. (se vidare nr 29, 31 och 33)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Alva socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m √Ė 20cg S om √ĖN√Ė h√∂rnet av boningshus. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.222953
Longitud: 18.367565
Lämnings-ID: L1977:3350
Riksantikvarieämbetets ID: Alva 70:7
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Alva
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/31d7eace-1344-4ed3-8d9b-4954a8787914