Runristning L1977:3350 i Alva
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Gruvklot, kalksten, 0,9 m i diam och 0,4 m h, stenen är orner ad. 6 m V 40cg S om nr 1 är 2) Malsten, gråsten, fragmentarisk, 0 ,65x0,6 m (NV-SÖ) och 0,3 m tj. 3 m S 10cg V om nr 2 är 3) Malste n, gråsten, fragmentarisk, 0,8x0,55 m (Ö 20cg N-V 20cg S) och 0,2 m tj. 6 m S 30cg Ö om nr 3 är 4) Gravklot, gråsten, oval, 0,7x0, 6 m (Ö 40cg N-V 40cg S) och 0,5 m tj. 11 m V 40cg S om nr 4 är 5) Svärdslipningssten, gråsten, fragmentarisk, kantställd 0,7x0,15 m (N 45cg V-S 45cg Ö) och 0,8 m h, bestående av 11 sliprännor sam t slipytor. Sliprännorna är 0,65-0,7 m l, 0,04-0,08 m br och 0,01 -0,07 m dj. Slipytorna, belägna mellan och vid sidan av slipytorn a, är 0,15-0,7 m l och 0,01-0,05 m br. Fyndplats, raä 33- dock se kundär. 9 m NV om nr 5 är 6) Malsten, gråsten, fragmentarisk, 0,6 5x0,5 m (N 15cg V-S 15cg Ö) och 0,3 m tj. 6 m SV om nr 6 är 7) Ru nristad sten, sandsten, kantställd, 1,1x0,25 m (V 15cg N-Ö 15cg S ) avsmalnande uppåt och 1,25 m h. Runorna är 0,05 m h. 20 m S 10c g V om nr 7 är 8) Gruvklot, gråsten, 0,3 m i diam. 3 m SSV om nr 8 är 9) Malsten, gråsten, fragmentarisk, 0,6x0,55 m (N 15cg Ö-S 1 5cg V) och 0,3 m tj. 10 m Ö 30cg S om nr 9 är 10) Milstolpe, sand sten, fragmentarisk, 0,52x0,12 m (V 10cg N-Ö 10cg S) och 0,3 m h. På denN sidan är överdelen av en krona i relief. 18 m S 35cg V o m nr 10 är 11) Malsten, fragmentarisk, 0,6x0,5 m (NV-SÖ) och 0,3 m tj. Invid och N 30cg V om nr 11 är 12) Svärdslipningssten, grås ten, fragmentarisk, 0,45x0,3 m (N 10cg V-S 10cg Ö) och 0,1 m tj, bestående av 3 sliprännor samt slipytor. Sliprännorna är 0,15-0,3 m l, 0,05-0,07 m br och 0,01-0,02 m dj. Slipytorna, belägna mell an och vid sidan av sliprännorna, är 0,15-0,3 m l och 0,04-0,07 m br. 13 m N 20cg V om nr 12 är 13) Svärdslipningssten, gråsten, f ragmentarisk, 0,6x0,4 m (NÖ-SV) och 0,35 m tj, bestående av 3 sli prännor samt slipytor. Sliprännorna är 0,35-0,55 m l, 0,06-0,07 m br och 0,02-0,04 m dj. Slipytorna, belägna mellan sliprännorna, är 0,35-0,55 m l och 0,01-0,04 m br. Fyndplats, se raä 31 - sekun där plats. 39 m N 20cg Ö om nr 13 är 14) Malsten, gråsten, fragme ntarisk, 0,6x0,55 m (V 30cg N-Ö 30cg S) och 0,45 m tj. 9 m V 20cg N om nr 14 är 15) Malsten, gråsten, fregmentarisk, 0,55x0,55 m ( V 45cg N-Ö 45cg S) och 0,3 m tj. 15 m N 5cg Ö om nr 15 är 16) Mal sten, gråsten, fregmentarisk. 0,7x0,7 m (V 20cg N-Ö 20cg S) och 0 ,4 m tj. I nr 16 är 17) Gravklot, gråsten, 0,25 m i diam. De fles ta av föremålen har flyttats till gården i samband med vägbygge. (se vidare nr 29, 31 och 33)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Alva socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"8 m Ö 20cg S om ÖNÖ hörnet av boningshus. "
Vill du se flera runstenar i Alva socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.222953
Longitud: 18.367565
Lämnings-ID: L1977:3350
Riksantikvarieämbetets ID: Alva 70:7
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Alva
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:3350