Runristning L1976:867 i Ganthem
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runinskrift i putsen 1,45 m h över översta trappsteget.Runrad en är 26 cml och runorna är 2,5cm h. På tornkammarens N vägg är 2 )Runinskrift i putsen, 1,42 m h över golvet. Två rader, 40 cm res p, 5 m l, och runorna är 2-3 cm h. På tornkammarens NÖ vägg är 3 ). Runinskrift i putsen 1,27 m h över golvet. Runraden är 19 cm l och runorna är 4 cm h. På tornbågens N vägg är 4) Runinskrift i putsen, 1,12 m h över golvet. Runraden är 12 cm l och runorna är 3,5 cm h. på tornkammaren N vägg är 5( Runinskrift i putsen, 2,05 m h över golvet. Tre runor synliga, 10,5cm h. på tornkammarens S vägg är 6) Runinskrift i putsen, 1,19 m h över golvet. Tre runra der, 15-50 cm l, och runorna är 9-13 cm h.På tonkammarens V vägg är 7) Runinskrift i putsen, 1,26-1,35 m h över golvet. Tre runrad er, 7,40 resp ,61 cm l,och runorna är 4-9 cm h."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Ganthem socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I kyrka. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I korpootalens Ö nisch. "
Vill du se flera runstenar i Ganthem socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.514619
Longitud: 18.581602
Lämnings-ID: L1976:867
Riksantikvarieämbetets ID: Ganthem 38:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Ganthem
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:867