Runristning L1976:867 i Ganthem ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1976:867 i Ganthem
Foto av Runristning L1976:867 i Ganthem
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runinskrift i putsen 1,45 m h √∂ver √∂versta trappsteget.Runrad en √§r 26 cml och runorna √§r 2,5cm h. P√• tornkammarens N v√§gg √§r 2 )Runinskrift i putsen, 1,42 m h √∂ver golvet. Tv√• rader, 40 cm res p, 5 m l, och runorna √§r 2-3 cm h. P√• tornkammarens N√Ė v√§gg √§r 3 ). Runinskrift i putsen 1,27 m h √∂ver golvet. Runraden √§r 19 cm l och runorna √§r 4 cm h. P√• tornb√•gens N v√§gg √§r 4) Runinskrift i putsen, 1,12 m h √∂ver golvet. Runraden √§r 12 cm l och runorna √§r 3,5 cm h. p√• tornkammaren N v√§gg √§r 5( Runinskrift i putsen, 2,05 m h √∂ver golvet. Tre runor synliga, 10,5cm h. p√• tornkammarens S v√§gg √§r 6) Runinskrift i putsen, 1,19 m h √∂ver golvet. Tre runra der, 15-50 cm l, och runorna √§r 9-13 cm h.P√• tonkammarens V v√§gg √§r 7) Runinskrift i putsen, 1,26-1,35 m h √∂ver golvet. Tre runrad er, 7,40 resp ,61 cm l,och runorna √§r 4-9 cm h."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Ganthem socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I kyrka. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I korpootalens √Ė nisch. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.514619
Longitud: 18.581602
Lämnings-ID: L1976:867
Riksantikvarieämbetets ID: Ganthem 38:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Ganthem
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/9e9e32dd-75bb-413b-8466-792915282cee