Runristning L1976:7035 i Näs
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Stenpelare, sandsten, åttkantig, 2 m h och 0,3-0,5 m diam. På fy ra intilliggande sidor är inhuggna tecken och runor, på 1,2-1,8 m h, vilka numera är vända från Ö 10cg S-V 10cg S mot vägen. Övers t har pelaren en "hatt" av bly(?), som skydd. Fyndplats för stenp elaren, raä 31. Enligt "Minnen från Sudret", anteckningar av Jac. Norrby, skall stenen ha påträffats 1845."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Näs socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2,5 m N 35cg V om väg och 25 m Ö 40cg S om S hörnet på boningshu s. "
Vill du se flera runstenar i Näs socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.13332
Longitud: 18.265585
Lämnings-ID: L1976:7035
Riksantikvarieämbetets ID: Näs 12:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Näs
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:7035