Runristning L1976:2553 i Lojsta ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1976:2553 i Lojsta
Foto av Runristning L1976:2553 i Lojsta
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1. Gravh√§ll, r√∂daktig kalksten, 1,85x0,9 m (V 10cg N-√Ė 10cg S) o ch 0,15 m tj. L√§ngs kanten svaga sp√•r av runband. Runh√∂jd 7-8 cm. Starkt sliten. Trappsten till S korportalen. (Runinskrift nr 82) . I √Ė sidan av S portalen 1,65 m h √§r 2. Runinskrift, r√∂dkrita, 0 ,9 m l. Runh√∂jd 3,5-5 cm. √Ėver inskriften √§r flera bom√§rken och √• rtalet 1582. (Runinskrift nr 83 a). I korets S sida 0,2 m V om ko rportalen 1,3 m √∂ver golvet √§r 3. Runinskrift, inristad i putsen 0,15 m l. Runh√∂jd 7-15 cm. (Runinskrift nr 84 a). I tornb√•gens S bas, 0,2 m √Ė om tornportalen, 1,15-1,75 m √∂ver golvet √§r 4. Runin skrift, r√∂dkrita, 1,4 m l med flera rader. Runh√∂jd 4-16 cm. (Runi nskrift nr 83 b). I √Ė sidan av N portalen √§r 5. Runinskrift. Kan inte besiktigas d√• ett sk√•p st√•r i v√§gen. (Runinskrift nr 84 b)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Lojsta socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1: 6 m V 5cg N om kyrkans S√Ė h√∂rn. Nr 2-5 i kyrkan. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.312736
Longitud: 18.38399
Lämnings-ID: L1976:2553
Riksantikvarieämbetets ID: Lojsta 24:5
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Lojsta
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b72e58b9-164d-402a-9f0c-b0cdd64dd954