Runristning L1976:1727 i Levide ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1976:1727 i Levide
Foto av Runristning L1976:1727 i Levide
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Fragment av gravhäll, 0,6x0,38 m, belägen i en nisch bakom al taret. Försedd med runinskrift. 2) Fragment av gravhäll, kalksten , 0,67x0,47 m. Försedd med runinskrift. Belägen som taksten övers t i första avsatsen av torntrappan."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Levide socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.28214
Longitud: 18.266491
Lämnings-ID: L1976:1727
Riksantikvarieämbetets ID: Levide 73:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Levide
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b896b840-2215-40bf-9dbd-0a1cd8d728d0