Runristning L1975:9237 i Bunge
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravhäll med runor 1,5x0,65 m st. S därom finns även 1 rekonstruerad domarring med kantkedja samt ca 5 gravklot, varav 4 är huggna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Bunge socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Vill du se flera runstenar i Bunge socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.853582
Longitud: 19.028079
Lämnings-ID: L1975:9237
Riksantikvarieämbetets ID: Bunge 148
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Bunge
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:9237