Runristning L1975:8901 i Lärbro 🇬🇧
Foto av Runristning L1975:8901 i Lärbro
Foto av Runristning L1975:8901 i Lärbro
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravhäll med runor, fragment av, ca 0,22-0,1x0,17 m st och 0,09 m tj. Runhöjd 3-5,5 cm, varav de längsta runorna är lika långa som runbandets bredd. Den bevarade delen av runinskriptionen kan translittereras...z: su... Fragmentet är ett jordfynd (jord kvarsitter). (RAÄ-2018-1204)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Lärbro socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkotomt"
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 4 m S om långhusets S vägg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.787064
Longitud: 18.793625
Lämnings-ID: L1975:8901
Riksantikvarieämbetets ID: Lärbro 681
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Ingen antikvarisk bedömning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Lärbro
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/5db40ec4-7255-405d-a3fd-34ad1ebc7369