Runristning L1975:8778 i Ala
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristningar, 5 st, i putsen i kyrkans tornkammare och tornbåge. I S väggen, 29 cm V om portalen och 37 cm över trägolvet är inskrift, 6,5 cm l och runhöjd 4-5 cm. Tolkning: lambi. 7,5 cm till höger om denna är ytterligare en inskrift, 4,5 cm l, runhöjd 4-5 cm. Tolkning: Johan. I V väggen, 110 cm S om det NV hörnet och 71 cm över trägolvet är inskrift, 5 cm l och runhöjd 5 cm. Tolkning: sitt. I N väggen, 42 cm V om portal och 81 cm över trägolv är inskrift, 12 cm l och runhöjd 2-2,5 cm. Tolknig: Lafrans. 4 cm nedanför denna är ytterligare en inskrift, 6,5 cm l och runhöjd 1,5-2 cm. Tolkning: Maria. Putsen i tornkammaren är bedömd som ursprunglig vilket innebär att ristningarna tidigast kan ha tillkommit omkring år 1250. I tornkammaren finns även flera putsristningar av bl a skepp och människofigurer."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Ala socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Vill du se flera runstenar i Ala socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.419033
Longitud: 18.634965
Lämnings-ID: L1975:8778
Riksantikvarieämbetets ID: Ala 124
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Ala
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:8778