Runristning L1975:8686 i Hall
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning, i puts, belägen på korets N innervägg ovanför korbänken, 0,73 m Ö om korportalen, och 0,20 mm ovanför den nisch som finns i nordväggen. Avståndet till trägolver i korbänken är 1,43 m. Inskriftens längd: 5,5 cm. Runornas höjd: 1,5-3,3 cm. Inskrift: auema, "Ave Maria". På samma väggyta finns även 3 skeppsristningar, inskrifter med latinska versaler, bomärken, kors, samt en inristad vapensköld med initialer och årtalet 1594. I Ö smygen av koringången i sydväggen, 1,25 m över trappstenen och 0,19 m från vägglivet är fyra ristade lodräta linjer, ca 5 cm h, som möjligen kan vara runor. På S-sidan av det norra anfanget till den västra portalen i kyrkan, 1,30 m ovanför golvet, under en målad djurfigur, är en ristning bestående av ett 10-tal ca 12 cm h lodräta streck. Vissa erinrar om runor, men kan knappast karakteriseras som en runinskrift. Ristningarna funna år 2010. (Raä dnr: 3.4.2-1646-2014"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hall socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Vill du se flera runstenar i Hall socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.892126
Longitud: 18.71604
Lämnings-ID: L1975:8686
Riksantikvarieämbetets ID: Hall 201
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Hall
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:8686