Runristning L1975:8684 i Mästerby 🇬🇧
Foto av Runristning L1975:8684 i Mästerby
Foto av Runristning L1975:8684 i Mästerby
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristningar, 4 stycken, i puts, 3 på N korväggen och 1 på S korväggen. G 190a: På korets N vägg, 0,75 m till vänster om ingången till sakristian, 1,70 m ovanför golvet. Inskriftens längd: 19 cm. Runornas höjd: 2,5-3 cm. Inskrift: in tabernakulis, "i tabernaklet". G 190b: På korets N vägg, 1,27 m Ö om portalen, 1,70 m ovanför golvet. Inskriftens första runa står 0,16 m ovanför det högra hörnet av den fyrkantiga nisch som finns i väggen. Inskriftens längd: 11 cm. Runornas höjd: 1,5-2 cm. Inskrift: tabernalis. Ristningen beskrevs år 1922 men var sedan försvunnen tills den återfanns år 2010. (Raä dnr: 3.4.2-1683-2014) G 190c: På långhusets S vägg, 1,15 m V om det Ö fönstret, 1,45 m ovanför golvet. Inskriftens längd 10 cm. Runornas höjd: 4 cm. Inskrift: b-mik. Ristning d: På korets N vägg, 0,66 m Ö om portalen, 2,10 m ovanför golvet. Runorna står nedanför den högra korsarmen av ett 66x61 cm stort kors som är ristat i putsen. Inskriftens längd 4 cm. Runornas höjd: 3-3,5 cm. Inskrift: sikun, "Sigunn". Ristningen funnen år 2010. (Raä dnr: 3.4.2-1683-2014) På korets innerväggar finns även putsristningar bestående av 9 skepp, sol med människoansikte samt flera små människofigurer. Inskrifternas postquem är kyrkans byggnadstid omkring 1200, förmodligen är de åtskilligt yngre. På insidan av dörren till kyrkans nordportal är ytterligare en runinskrift, Se Raä nr 51:2."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Mästerby socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.469967
Longitud: 18.304197
Lämnings-ID: L1975:8684
Riksantikvarieämbetets ID: Mästerby 105
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Mästerby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/3aefa600-7ca8-4d0d-8b93-5ac1b28e9481