Runristning L1975:866 i Rone ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1975:866 i Rone
Foto av Runristning L1975:866 i Rone
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runinskrift i v√§ggputsen, 0,35 m l. Mitt p√• √Ė tornv√§ggen och 1,4 m h √∂ver golvet √§r: 2) Runinskrift i v√§ggputsen, 0,3 m l, t√§c kt av tunt lager nyare puts. P√• korv√§ggen skall finnas: 3) Runins krift p√• bildstensfragment, funnet vid restaurering 1914. SHM 15 095. 4) Runinsktift p√• bildstensfragment, funnet vid restaurering 1914. SHM 15 095. N-V om kyrkan p√• kyrkog√•rden √§r(?): 5) Gravar, h√§llkistor under flat mark. Enligt Wennersten 1905 p√•tr√§ffade vi d gravgr√§vning "bakom kyrkan"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Rone socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka och kyrkogård. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"P√• N tornrumsv√§ggen, 1,25 m √Ė om portalen och 1,3 m √∂ver golvet. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.20893
Longitud: 18.441265
Lämnings-ID: L1975:866
Riksantikvarieämbetets ID: Rone 297:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Rone
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d39e6fc7-f96c-465f-ad54-8aacf77bc64c