Runristning L1975:6315 i Fårö
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Fyndplats för runstenen G 337, RAÄ-nr Fårö 40:1. Runstenens tre delar har alla påträffats vid olika tillfällen vid Langhammers gård (uppgift från Gotlands runinskrifter, Fårö sn, G 337). En byråmässigt markering har därför gjorts på Langhammers gård som får representera alla tre fyndplatserna."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Fårö socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Vill du se flera runstenar i Fårö socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.984901
Longitud: 19.16327
Lämnings-ID: L1975:6315
Riksantikvarieämbetets ID: Fårö 385
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Fårö
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:6315