Runristning L1975:1830 i Öja
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristad gravhäll, kalksten, 1,02 m x0,92 m, delar av ramlin jen med runinskrift kvar. Sliten. S om och intill nr 1 är: 2) Runris tad gravhäll, kalksten, 1,88x0,97 m. På stenens mitt inmurade i kyrkgo lvet. I korabsidens N skrubb (arkivet) är: 3) Fragment av runris tad gravsten, kalksten, 43x55 cm och 15 cm h. Under golvet i kyrkans långhus är: 4) Kyrkogrund. Vid en arkeologisk undersökning 1988 påträffades lämningar av en äldre kyrka, under den nuvarnade kyrkans golv. Den nuvarande kyrkan är uppförd under 1200-talet. Lämningarna av den äldre kyrkan bestod av murar och sula av sandsten. Murar påträffades både i koret och långhuset. Den äldre kyrkan tolkades ha varit av romansk typ. I koret påträffades, ovan murlämningarna, rester av ett trägolv. Här påträffades pärlor från radband, fönsterglas, keramikskärvor av äldre rödgods, yngre rödgods, stengods, svartgods samt djur- och människoben. Dessutom påträfades 251 mynt slagna under perioden 1200-1500-tal. 2) Runris tad gravhäll, kalksten, 1,88x0,97 m. På stenens mitt"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Öja socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I kyrka. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Stora mittgången, 1 m V om korsgången. "
Vill du se flera runstenar i Öja socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.035499
Longitud: 18.299951
Lämnings-ID: L1975:1830
Riksantikvarieämbetets ID: Öja 31:3
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Öja
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:1830