Runristning G99, L1977:7630 i Lye
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jakobr í Litlaronum/Lillrone hann lét gera þenna stein yfir fôður sinn Ólaf ok brœðr sína Líknvið ok Símon. Biðim fyrir þeim ok ôllum kristnum sálum. Ok þá var liðit af Guðs byrð fjórtán hundrað ár ok einu ári minna en fimtigi ár. Ok í því ári prímaði k ok r sunnudagr í {elliftu} raðu. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristad gravhäll, kalksten, i tre fragment (varav ett förva ras på Gotlands Fornsal). De övriga fragmenten är 0,69-0,98 m l o ch 0,5-0,83 m br (Ö-V). Runorna är 0,06 m st. Invid och S om nr 1 är: 2) Runristad gravhäll, kalksten, 1,9x1,05 m (Ö-V). Runorna ä r 0,07 m st. 3 m N om nr 2 och invid och N om alteret är: 3) Runr istad gravhäll, kalksten, 1,87x0,83 m (Ö-V). Runorna är 0,06 m st . Invid och N om nr 3 är: 4) Runristad gravhäll, kalksten, 2,03x1 ,17 m (Ö-V). Runorna är 0,06 m st. 2 m V om nr 4 och invid och S om ingången till sakristian är: 5) Runristad gravhäll, kalksten, 1,95x1 m (Ö-V). Runorna är 0,06 m st. I koret på S väggen strax Ö om korporten och 1,3 m ovanför korgolvet är: 6) Runinskrift i mu r, ristningens längd är 1,92 m l. Runorna är 0,07 m h. På S vägge n V om portalen är: 7) Runinskrift i mur, enligt Jansson o Wessén .På triumfbågens S del, Ö väggen, 0,74 m N om S kyrkogårdsmuren o ch 1,45 m ovanför golvet är: 8) Runinskrift i mur, ristningens lä ngd är ca 0,15 m l. Runorna är 0,03 m h. På den N väggen 0,32 m Ö om triumfbågen och 2 m ovanför golvet är: 9) Runinskrift i mur, ristningens längd är 0,24 m. Runorna är 0,05 m h. På N väggen Ö o m altarskåpet är: 10) Runinskrif i mur, enligt Jansson o Wessén ä r runinskriftens längd 0,06 m och runorna 0,01 m h. På triumfbåge ns N mur, Ö väggen, ca 2 m ovanför golvet är: 11) Runinskrift i m ur, ristningens längd är 0,24 m. Runorna är 0,05 m h. Invid och N om nr 11 är: 12) Runinskrif i mur, runorna är 0,04 m h. Vid N po rtalen i Ö smygen är: 13) Runinskrift i mur, ett flertal rader av runor. Runorna är 0,03 m h. På den yttre valvbågen på S långhusp ortalen, på Ö sidan av ingången, 1,5 m ovanför tröskeln är: 14) R uninskrift i mur, ristningens längd är 0,09 m l. Runorna är 0,1-0 ,14 m h. I tornrummet på den S väggen är: 15) Runinskrift i mur, ett flertal rader av runor. Runorna är 0,03 m h. I tornrummet vid västportalen är: 16) Runinskrift i mur, ett flertal rader av run or. Runorna är 0,02 m h. I tornrummet på den N väggen är: 17) Run inskrift i mur, ett flertal rader med runor. Runorna är 0,3-0,8 m h. På S korväggen V om korportalen, 1,9 m ovanför golvet är: 18) Runinskrift i mur, bestående av målade runor, målningen är 0,44 m l. Runorna är 0,08 m h. På tornbågens N sida, mot S är: 19) Run inskrift i mur, bestående av ett flertal målade runrader. Raderna är 0,34-0,67 m l. Runorna är 0,06-0,08 m h."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Lye socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Invid och S om altaret i korgolvet är nr 1, "
Vill du se flera runstenar i Lye socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.297928
Longitud: 18.526389
Lämnings-ID: L1977:7630
Riksantikvarieämbetets ID: Lye 89:2
Sveriges runinskrifter: G99, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Lye kyrka
Placering: I korgolvet.
Föremål: Gravhäll
Material: Ljusgrå kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Lye
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:7630