Runristning G97, L1977:6481 i Etelhem
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hvatr lét gera fontker. bos "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Dopfunt med runor. 2) Fyndplats för 2 djurhuvudformade spänne n av brons samt 20 pärlor av bärnsten, glas och glasfluss, påträf fade i april 1935 vid gravgrävning på Etelhems kyrkogård av kyrva ktaren Albin Andersson, Kyrkeby och hembjuden av denne för inlöse n. Inlöstes för 25 kr och erbjöds Gotlands Fornsal."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Etelhem socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V delen av kyrka. "
Vill du se flera runstenar i Etelhem socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.337203
Longitud: 18.495925
Lämnings-ID: L1977:6481
Riksantikvarieämbetets ID: Etelhem 138:1
Sveriges runinskrifter: G97, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Etelhems kyrka
Placering:
Föremål: Dopfunt
Material: Sandsten
Runristare: Hägvald
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Etelhem
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:6481