Runristning G91, L1976:6196 i När
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristning på kyrkväggen. Den finns i V ingången i kalkmuren på S sidan, innanför postalet omkring 1,50 m ovanför golvet, omkrin g 0,30 m Ö om portalens innerkant. Ristning i murbruket en övre rad av raka, staplar i följd sannolikt icke runor. I varje fall k an ingen säker runa här konstateras. Nedanför denna rad och något th: "far-th". Se ristning i boken."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i När socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Vill du se flera runstenar i När socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.257311
Longitud: 18.624871
Lämnings-ID: L1976:6196
Riksantikvarieämbetets ID: När 103:1
Sveriges runinskrifter: G91, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Närs kyrka
Placering: I västra ingången.
Föremål: Inskrift i murbruk
Material: Murbruk
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: När
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:6196