Runristning G82, L1976:2549 i Lojsta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... lét gera ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1. Gravhäll, rödaktig kalksten, 1,85x0,9 m (V 10cg N-Ö 10cg S) o ch 0,15 m tj. Längs kanten svaga spår av runband. Runhöjd 7-8 cm. Starkt sliten. Trappsten till S korportalen. (Runinskrift nr 82) . I Ö sidan av S portalen 1,65 m h är 2. Runinskrift, rödkrita, 0 ,9 m l. Runhöjd 3,5-5 cm. Över inskriften är flera bomärken och å rtalet 1582. (Runinskrift nr 83 a). I korets S sida 0,2 m V om ko rportalen 1,3 m över golvet är 3. Runinskrift, inristad i putsen 0,15 m l. Runhöjd 7-15 cm. (Runinskrift nr 84 a). I tornbågens S bas, 0,2 m Ö om tornportalen, 1,15-1,75 m över golvet är 4. Runin skrift, rödkrita, 1,4 m l med flera rader. Runhöjd 4-16 cm. (Runi nskrift nr 83 b). I Ö sidan av N portalen är 5. Runinskrift. Kan inte besiktigas då ett skåp står i vägen. (Runinskrift nr 84 b)."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Lojsta socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Nr 1: 6 m V 5cg N om kyrkans SÖ hörn. Nr 2-5 i kyrkan. "
Vill du se flera runstenar i Lojsta socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.312736
Longitud: 18.38399
Lämnings-ID: L1976:2549
Riksantikvarieämbetets ID: Lojsta 24:1
Sveriges runinskrifter: G82, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Lojsta kyrka
Placering: Som trappsten utanför korportalen.
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Lojsta
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:2549