Runristning G81, L1976:2400 i Linde
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A ... §B Guð hafi Bótvéar sál. §C ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, Enl. Hilfeling 1799 funnen liggande på kyrkogården S om kyrkan. Senast 1911 stod den lutad mot N kyrkväggen innan den överfördes till Gotlands Fornsal. 2) Ristning. Norra väggen i to rnrummet, 1,6 m V om tornbågen, 1,45 över golvet. Inskriftens län gd 24 cm, runhöjd 9-16 cm. 3) Ristning. Tornbågen N sidan, 0,27 m från bågens V kant, 1,6 m över golvet. Hela inskriften 13 cm h, 12 cm br. Runhöjd 3 cm. 4) Ristning. Tornrummet N väggen 0,64 m f rån kyrkans NV hörn, 1,52 m över golvet. Tre rader av runristning i murbruket. Inskrifternas längd resp höjd 8x4 cm, 3x1,5 cm, 12x 2,5 cm. 5) Ristning. I tornkammaren, V portalens S smyg är i murb ruket ristat ett skepp, en häst med åtta fötter och ett träd."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Linde socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Kryssmarkering på fotokartan. "
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runristning G81, L1976:2400 i Linde:
"Jfr Hilfeling 1799! "
Vill du se flera runstenar i Linde socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.279691
Longitud: 18.379595
Lämnings-ID: L1976:2400
Riksantikvarieämbetets ID: Linde 87:2
Sveriges runinskrifter: G81, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Linde kyrka
Placering: I tornrummet.
Föremål: Putsinskrifter
Material: Kalkputs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Linde
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:2400