Runristning L1977:9356 i Gerum ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1977:9356 i Gerum
Foto av Runristning L1977:9356 i Gerum
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"B√≥tmundr Kullands hann l√©t gera √ĺetta m√ļrverk ok sjalfr ger√įi tr√©verk stofu ok sumarh√ļs. Ok √ĺ√° var h sunnudagr ok k pr√≠mstafr √≠ √ĺrett√°ndu ra√įu. Ok lykta√įis √° sankta Simi Jude aptan. Margit h√©t h√ļstr√ļn. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Fyndplats för spisstolpe av järn med runinskrift från gården Kul lans. Omnämnes för första gången i Hilfelings Journal 1799. Spiss tolpen skulle ha tillhört en äldre borttagen stuga, som enl markä garen legat strax V om nuvarande boningshus, där 1978 förhöjninga r i marken kunde skönjas. Runinskriften har följande text: "Botmu nd Kullans han lät göra detta murverk, och han gjorde själv träve rket till stugan och sommarhuset. Och då var runan H sondagsbokst av och runan K primstav i trettonde raden. Och det blev färdigt p å Simons och Judas afton. Margit hette hustrun"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Gerum socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Trädgård. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 35 m N om mindre väg och ca 10 m V om boningshus. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.284185
Longitud: 18.32032
Lämnings-ID: L1977:9356
Riksantikvarieämbetets ID: Gerum 17:1
Sveriges runinskrifter: G78 (Gotlands runinskrifter))
Plats: Kullans
Placering: Gotlands museum (C 395)
Föremål: Spisstolpe
Material: Järn
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Gerum
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/882d9e59-de82-41a1-9de6-6a9206273e3c