Runristning G75, L1976:1711 i Levide
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A ... lét yfir Bótþjóðu ... §B ... móður. Ófeigr gerði ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Fragment av gravhäll, 0,6x0,38 m, belägen i en nisch bakom al taret. Försedd med runinskrift. 2) Fragment av gravhäll, kalksten , 0,67x0,47 m. Försedd med runinskrift. Belägen som taksten övers t i första avsatsen av torntrappan."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Levide socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka. "
Vill du se flera runstenar i Levide socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.282121
Longitud: 18.266506
Lämnings-ID: L1976:1711
Riksantikvarieämbetets ID: Levide 73:1
Sveriges runinskrifter: G75, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Levide kyrka
Placering: Ett fragment i en nisch bakom altaret, ett i taket i torntrappan.
Föremål: 2 fragment av gravhäll
Material: Kalksten
Runristare: Ofeg (S)
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Levide
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:1711