Runristning G61, L1976:1401 i Hablingbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... Bótgeirr/Bótgeir ... gera ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravhäll med runristning, Signum G 61. Kalksten, 1,64x0,88 m och 0,11 m tj. Påträffad 1961 vid genomgång av gravhällar. Runor längs ytterkant och i ett kors i mitten. Svårt sliten, av runorna kan endast mansnamnet Botgair och verbet kiara - göra - utläsas."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hablingbo socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Vill du se flera runstenar i Hablingbo socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.186399
Longitud: 18.262897
Lämnings-ID: L1976:1401
Riksantikvarieämbetets ID: Hablingbo 56:3
Sveriges runinskrifter: G61, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Hablingbo kyrka
Placering: Under tak på kyrkogården.
Föremål: Gravhäll
Material: Rödaktig kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Hablingbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:1401