Runristning G60, L1976:1402 i Hablingbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Katrín ok Bótviðr(?) ok Nikulás þau létu gera þenna stein yfir fôður góðan. Les(?) várar bœnir ok pater noster ok ave Maria Bótfúsar sál til góða. Góðr sál sem ... Bótfosar bý. Þann sem biðr fyrir honum, þá njótið báðir hans bœna. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravhäll med runristning. Signum G 60. Kalksten, 2,05 m h och 0,77-1,10 m br. Svårt sliten och kunde därför ej identifieras bland ett 20-tal gravhällar vid eftersök 1961 men återfinns 2018 uppställt i kyrkogårdens SÖ hörn (se antikvarisk kommentar). Enligt äldre dokumentation skall ristningen läsas "Katrin och Botvid(?) och Nikulas de lät göra denna sten över en god fader. Läs våra böner och Pater noster och Ave Maria till godo för Botfos själ. Den goda själ som ... Botfos by. Om någon beder för honom, då nyttar hans böner dem båda"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hablingbo socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Vill du se flera runstenar i Hablingbo socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.186285
Longitud: 18.262804
Lämnings-ID: L1976:1402
Riksantikvarieämbetets ID: Hablingbo 56:4
Sveriges runinskrifter: G60, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Hablingbo kyrka
Placering: Under tak på kyrkogården.
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Hablingbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:1402