Runristning L1977:8267 i Hemse ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1977:8267 i Hemse
Foto av Runristning L1977:8267 i Hemse
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"fu√ĺork fu√ĺork fu√ĺork fu√ĺork fu√ĺork fu√ĺork "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Vid restaurering av kyrkan 1896 √•terfanns som golv i den nuv arande kyrkan rester av en √§ldre stavkyrka. De kraftiga och delvi s rikt ornerade ekplankorna s√§ndes samma √•r med b√•t till Statens historiska museum. N om altaret ligger inmurad i golvet: 2) Gra vh√§ll, 1,98x1,00 m. Mitt p√• denna √§r ett kors och ett bom√§rke d√§r under. L√§ngs kanten finns rader av runtecken, p√• tv√• sidor dubbla rader runor (se litt!) 5 m V 40cg S om 2 och p√• v√§ggen kring upp g√•ngen till predikstolen √§r: 3) Runristning, upprepad 20 g√•nger: futork 17 m N om kyrkan och 10 m S om staket √§r: 4) Bildsten, kalksten, 1 ,2 m h, 0,73-0,60-0,65 m br (√Ė-V) och 0,33 m tj. Den sl√§ta men vi ttrade och synbarligen blinda sidan mot S. Skiss se Lindquist fig 418."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hemse socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkobyggnad och kyrkogård. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.232947
Longitud: 18.373179
Lämnings-ID: L1977:8267
Riksantikvarieämbetets ID: Hemse 49:3
Sveriges runinskrifter: G56 (Gotlands runinskrifter))
Plats: Hemse kyrka
Placering: östra sidan av triumfbågens södra pelare
Föremål: Målad inskrift
Material: Kalkputs
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Hemse
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b904b405-5bd3-436d-a74a-a9b9d9b44e78