Runristning G55, L1977:8266 i Hemse
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bót... Auðgeirsarfa/Ocksarve(?) hann/hon lét hôggva þenna stein yfir Bótheiðu(?) af Hagebý ok til Auðgeirsarfa/Ocksarve. Þá en ek var skrifað, þá var hagal sunnudagr, undirmaðr prímstafr í tolfti raðu taflu. Pétar Auðgeirsarfa/Ocksarve hann skrifaði mik. Amen. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Vid restaurering av kyrkan 1896 återfanns som golv i den nuv arande kyrkan rester av en äldre stavkyrka. De kraftiga och delvi s rikt ornerade ekplankorna sändes samma år med båt till Statens historiska museum. N om altaret ligger inmurad i golvet: 2) Gra vhäll, 1,98x1,00 m. Mitt på denna är ett kors och ett bomärke där under. Längs kanten finns rader av runtecken, på två sidor dubbla rader runor (se litt!) 5 m V 40cg S om 2 och på väggen kring upp gången till predikstolen är: 3) Runristning, upprepad 20 gånger: futork 17 m N om kyrkan och 10 m S om staket är: 4) Bildsten, kalksten, 1 ,2 m h, 0,73-0,60-0,65 m br (Ö-V) och 0,33 m tj. Den släta men vi ttrade och synbarligen blinda sidan mot S. Skiss se Lindquist fig 418."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Hemse socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkobyggnad och kyrkogård. "
Vill du se flera runstenar i Hemse socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.232962
Longitud: 18.37329
Lämnings-ID: L1977:8266
Riksantikvarieämbetets ID: Hemse 49:2
Sveriges runinskrifter: G55, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Hemse kyrka
Placering: I korgolvet N om altaret.
Föremål: Gravhäll
Material: Ljusgrå kalksten
Runristare: Peter i Oxarve (S)
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Hemse
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:8266