Runristning G53, L1975:1273 i Rone
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ...hvatr(?) ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runinskrift i väggputsen, 0,35 m l. Mitt på Ö tornväggen och 1,4 m h över golvet är: 2) Runinskrift i väggputsen, 0,3 m l, täc kt av tunt lager nyare puts. På korväggen skall finnas: 3) Runins krift på bildstensfragment, funnet vid restaurering 1914. SHM 15 095. 4) Runinsktift på bildstensfragment, funnet vid restaurering 1914. SHM 15 095. N-V om kyrkan på kyrkogården är(?): 5) Gravar, hällkistor under flat mark. Enligt Wennersten 1905 påträffade vi d gravgrävning "bakom kyrkan"."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Rone socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka och kyrkogård. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På N tornrumsväggen, 1,25 m Ö om portalen och 1,3 m över golvet. "
Vill du se flera runstenar i Rone socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.20893
Longitud: 18.441265
Lämnings-ID: L1975:1273
Riksantikvarieämbetets ID: Rone 297:5
Sveriges runinskrifter: G53, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Rone kyrka
Placering: SHM (15095)
Föremål: Fragment av bildsten med runor
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Rone
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:1273