Runristning G50, L1977:6179 i Eke
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Olavus Jacobi ... ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runskrift, målad med svart färg inom ett 50x25 cm område. Run höjd 4-4,5 cm. Dåligt bevarad. På tornhusets N vägg är: 2) Runinsk rift, enligt uppgift bestående av 19 runor, ca 1,5 cm h. Framför platsen står nu kyrkorgeln, varför runinskriften ej kunnat iaktag as. På V tornväggen och N om porten är: 3) Runinskrift, enligt upp gift bestående av 1 runrad. Överputsade(?) På S långhusportens Ö post är på yttersidan: 4) Runinskrift, inom ett 35x15 cm st områd e. Runorna är ca 4 cm h. I Gotlands Fornsal förvaras nu två gravh ällar med runinskrifter, funna i kyrkan 1916. I korportalens yttr e omfattningar är: 5) Sliprännor, 2 i V ocn 3 i Ö, 15-20 cm l, 2,5 -4,5 cm br och 2-4 cm dj. Överputsade(?)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Eke socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I kyrka. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"På triumbågens N stödjepelare och på dess Ö sida. "
Vill du se flera runstenar i Eke socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.16805
Longitud: 18.379069
Lämnings-ID: L1977:6179
Riksantikvarieämbetets ID: Eke 119:4
Sveriges runinskrifter: G50, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Eke kyrka
Placering: I södra långhusportalen.
Föremål: Ristad med kniv i kyrkväggen
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Eke
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:6179