Runristning L1977:6179 i Eke ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1977:6179 i Eke
Foto av Runristning L1977:6179 i Eke
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Olavus Jacobi ... ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runskrift, m√•lad med svart f√§rg inom ett 50x25 cm omr√•de. Run h√∂jd 4-4,5 cm. D√•ligt bevarad. P√• tornhusets N v√§gg √§r: 2) Runinsk rift, enligt uppgift best√•ende av 19 runor, ca 1,5 cm h. Framf√∂r platsen st√•r nu kyrkorgeln, varf√∂r runinskriften ej kunnat iaktag as. P√• V tornv√§ggen och N om porten √§r: 3) Runinskrift, enligt upp gift best√•ende av 1 runrad. √Ėverputsade(?) P√• S l√•nghusportens √Ė post √§r p√• yttersidan: 4) Runinskrift, inom ett 35x15 cm st omr√•d e. Runorna √§r ca 4 cm h. I Gotlands Fornsal f√∂rvaras nu tv√• gravh √§llar med runinskrifter, funna i kyrkan 1916. I korportalens yttr e omfattningar √§r: 5) Slipr√§nnor, 2 i V ocn 3 i √Ė, 15-20 cm l, 2,5 -4,5 cm br och 2-4 cm dj. √Ėverputsade(?)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Eke socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I kyrka. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"P√• triumb√•gens N st√∂djepelare och p√• dess √Ė sida. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.16805
Longitud: 18.379069
Lämnings-ID: L1977:6179
Riksantikvarieämbetets ID: Eke 119:4
Sveriges runinskrifter: G50 (Gotlands runinskrifter))
Plats: Eke kyrka
Placering: I södra långhusportalen.
Föremål: Ristad med kniv i kyrkväggen
Material: Sandsten
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Eke
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/558c0e1f-633a-486f-8fb7-34fce9024d92