Runristning G384, L1976:778 i Lau
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runinskrift i vägg, målad med svart färg, 0,04-0,16 m h och 0 ,01 m br. Mitt framför altaret med fotändan intill det nedersta s teget till altaret är 2) Runinskrift i gravhäll, kalksten, 1,46x0 ,7 m (Ö-V) Runorna är 0,02-0,03 m h. Intill kyrkans V gavel var 3 ) Fyndplats för hällkista, påträffad i samband med schaktningsarb ete för anläggande av åskledning på Lau kyrkogård."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Lau socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Tornbågsmuren 2 m ovan golvet, 1,5 m N om tornbågens S kant är 1 . "
Vill du se flera runstenar i Lau socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.282919
Longitud: 18.620085
Lämnings-ID: L1976:778
Riksantikvarieämbetets ID: Lau 120:1
Sveriges runinskrifter: G384, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Lau kyrka
Placering: På tornbågsmuren.
Föremål: Målad inskrift
Material: Kalkputs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Lau
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:778