Runristning L1976:779 i Lau ūüá¨ūüáß
Foto av Runristning L1976:779 i Lau
Foto av Runristning L1976:779 i Lau
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Mar√≠a Gu√įs m√≥√įir. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runinskrift i v√§gg, m√•lad med svart f√§rg, 0,04-0,16 m h och 0 ,01 m br. Mitt framf√∂r altaret med fot√§ndan intill det nedersta s teget till altaret √§r 2) Runinskrift i gravh√§ll, kalksten, 1,46x0 ,7 m (√Ė-V) Runorna √§r 0,02-0,03 m h. Intill kyrkans V gavel var 3 ) Fyndplats f√∂r h√§llkista, p√•tr√§ffad i samband med schaktningsarb ete f√∂r anl√§ggande av √•skledning p√• Lau kyrkog√•rd."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Lau socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Tornbågsmuren 2 m ovan golvet, 1,5 m N om tornbågens S kant är 1 . "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.282919
Longitud: 18.620085
Lämnings-ID: L1976:779
Riksantikvarieämbetets ID: Lau 120:2
Sveriges runinskrifter: G383 (Gotlands runinskrifter))
Plats: Lau kyrka
Placering: Framför altaret.
Föremål: Gravhäll med sekundär runinskrift
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bed√∂mning: √Ėvrig kulturhistorisk l√§mning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Lau
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/90b0461a-5804-4b4d-b038-73637ac15119