Runristning G38, L1977:6938 i Grötlingbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Jésús náði ôllum kristnum sálum. Amen. fuþork... Jésús náði ... ... Óttars(?) sál ... ... Jóhan ... fuþorkhniastblmR ... Ólafr ... Guð náði sál(?). Ráði fuþorkhnias... ... ... ... §B ... ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristad gravhäll, röd kalksten 1,88 m l och 0,9-0,95 m br. G 35. 5 m S om nr 1 och infattad i S korväggen är: 2) Runristad g ravhäll, röd kalksten, 1,73 m l och 0,8-0,85 m br. Halva inskrift en dold i korväggen. G 36. 1,5 m Ö 40cg S om nr 2 är: 3) Runsten, fragment, sandsten, övre hälften (tredjedelen). 0,4 m h, 0,37-0, 48 m br och 8-10 cm tj. Påträffades omkr 1938 i en grav på kyrkog ården. Är numera placerad i nisch i S korväggen. G 37. 6 m ÖNÖ om långhusets SV hörn på SV pelaren är: 4) Runor, 4 st och är ritad e med rödkrita. Inskriften är 0,2 m l och 7 cm h. Är belägen 1,64 över långhusgolvet och på pelarens S sida. Under nr 2 och i korg olvet är: 5) Runristad gravhäll, sandsten, 1,85x0,5 m, svagt konv ex ovansida med kors i högrelief. På korsstaven är minst 7 synlig a runor."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Grötlingbo socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"1 kyrka. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SV om korets NÖ hörn och N om altaret i golvet är "
Vill du se flera runstenar i Grötlingbo socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.133499
Longitud: 18.346713
Lämnings-ID: L1977:6938
Riksantikvarieämbetets ID: Grötlingbo 146:4
Sveriges runinskrifter: G38, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Grötlingbo kyrka
Placering:
Föremål: Putsinskrift, §b dessutom målad med rödkrita
Material: Kalkputs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Grötlingbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:6938