Runristning L1976:2742 i Grötlingbo 🇬🇧
Foto av Runristning L1976:2742 i Grötlingbo
Foto av Runristning L1976:2742 i Grötlingbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bótgeirr meistari gerði stein eptir Bótheiðu, húsfreyju sína, Jakobs bornu í Vetaborgum/Vätaburg. Várr herra náði þeira sál allra manniskjanna.(?) Óli hjó rúnar þessar, þysonr(?) Bótgeirs(?). "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristad gravhäll, röd kalksten 1,88 m l och 0,9-0,95 m br. G 35. 5 m S om nr 1 och infattad i S korväggen är: 2) Runristad g ravhäll, röd kalksten, 1,73 m l och 0,8-0,85 m br. Halva inskrift en dold i korväggen. G 36. 1,5 m Ö 40cg S om nr 2 är: 3) Runsten, fragment, sandsten, övre hälften (tredjedelen). 0,4 m h, 0,37-0, 48 m br och 8-10 cm tj. Påträffades omkr 1938 i en grav på kyrkog ården. Är numera placerad i nisch i S korväggen. G 37. 6 m ÖNÖ om långhusets SV hörn på SV pelaren är: 4) Runor, 4 st och är ritad e med rödkrita. Inskriften är 0,2 m l och 7 cm h. Är belägen 1,64 över långhusgolvet och på pelarens S sida. Under nr 2 och i korg olvet är: 5) Runristad gravhäll, sandsten, 1,85x0,5 m, svagt konv ex ovansida med kors i högrelief. På korsstaven är minst 7 synlig a runor."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Grötlingbo socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"1 kyrka. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m SV om korets NÖ hörn och N om altaret i golvet är "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.133499
Longitud: 18.346713
Lämnings-ID: L1976:2742
Riksantikvarieämbetets ID: Grötlingbo 146:2
Sveriges runinskrifter: G36 (Gotlands runinskrifter))
Plats: Grötlingbo kyrka
Placering: I en nisch i södra korväggen.
Föremål: Gravhäll
Material: Röd kalksten
Runristare: Ole
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Grötlingbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/4ecaac45-d155-451b-867b-4cd2e9efa3e3