Runristning G334, L1977:439 i Fårö
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guð náði Lafranzar sál ok Nikulás, hans bróðursonr, lét mik gera. Bótulfr, sem kirkju bygði, hann gerði mik. Jésús Kristus náði ôllum kristnum sálum, sem hér hvílask. Amen. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristning, 0,35 m l, 0,07-0,08 m h. Över och under runorna är en inhuggen linje. Runorna är ristade i kortsidan av ett block , 0,58x0,55 m och 0,13-0,2 m tj. Den del där ristningen är tycks avplanad och blocket i sin helhet tycks utgöra basen av en häll. Se skiss i boken. 2) Runristning, 0,45 m l och 0,07-0,08 m h. Öve r och under runorna är en inhuggen linje. Ristningen är i den run dade kortsidan av ett fragment av ett tillhugget och avplanat blo ck, 0,4x0,3 m och 0,13-0,15 m tj. Se skiss i boken. Uppsatt på bå rhusets Ö kortsida är 3) Runristad gravhäll. Svag ristning löpand e runt kanten av en häll, 1,9x0,9 m och 0,18 m tj. Ena hörnet avs laget. Bredvid denna häll sitter en enl uppgift medeltida gravhäl l 1,4x0,8 m, 0,12 tj och med 3 hörn avhuggna. I centrum av höllen är inhugget en figur: Se skiss i boken."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Fårö socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkans vapenhus samt vid bårhuset (nr 3). "
Vill du se flera runstenar i Fårö socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.916212
Longitud: 19.132859
Lämnings-ID: L1977:439
Riksantikvarieämbetets ID: Fårö 40:3
Sveriges runinskrifter: G334, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Fårö kyrka
Placering:
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Fårö
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:439