Runristning G333, L1977:5575 i Bunge
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristningar, överkalkade, belägna i tornkammarens N,V och v äggar samt på V portalens N innersmyg. 1977 kunde inga spår därav ses. Omedelbart N om V stigluckan är: 2) Kyrkomur i ursprunglig höjd med påbyggda kalkhällar på en sträcka av 6 m. I muren finns i V några skyttespringor. I numera ej nyttjad ingång på nordsidan är: 3) Port av 2 breda plankor, vilken sammanhölls av trä- och j ärnbeslag. Enligt uppgift skall dörren vara från 1100-talets mitt . 4) Bildstensfragment, 2 st, ej bes. 1977."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Bunge socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Vill du se flera runstenar i Bunge socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.853718
Longitud: 19.023381
Lämnings-ID: L1977:5575
Riksantikvarieämbetets ID: Bunge 74:1
Sveriges runinskrifter: G333, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Bunge kyrka
Placering: I tornkammaren, norra väggen.
Föremål: Putsinskrift
Material: Kalkputs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Bunge
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:5575