Runristning G284, L1976:5782 i Othem
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Biðið góðs fyrir Nikulásar sál af Klinti/Klints(?), sem hér hvílisk úti. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Kalkstenshäll med runinskrift, 2,15x90 (Ö-V). I V och N kante n är en rad med runor 9 cm h. Något V om mitten av hällen är ett 36x32 m st kors inristat. Omedelbart intill och N om nr 1 är: 2) Kalkstenshäll med runinskrift, 2x0,86 m (Ö-V). Runt kanterna är ett 6 cm br band med runor. Runorna är bäst läsliga i V delen. De är hårt slitna i Ö delen. Något V om mitten är ett kors i relief 25x25 cm st. 0,5 m NÖ om nr 2, innanför altarringen är 3) Kalkst enshäll, 2,15 m l och med en synlig bredd på 0,7 m. Den Ö delen ä r dold under altarpallen. Längs kanterna är ett liknande band, so m finns på nr 1 och 2. Stenen är dock sliten och några runor syns inte där utan endast på den del som är gömd under altarpallen. R istningens längd är 115 cm, runornas höjd ca 6 cm."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Othem socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I Othems kyrka. S väggen i koret. "
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runristning G284, L1976:5782 i Othem:
"Othems kyrka brann 1908 enl T Bäckman, Slite. "
Vill du se flera runstenar i Othem socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.747244
Longitud: 18.739239
Lämnings-ID: L1976:5782
Riksantikvarieämbetets ID: Othem 134:2
Sveriges runinskrifter: G284, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Othems kyrka
Placering: I korgolvet intill G 283.
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Othem
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:5782