Runristning G27, L1975:1846 i Öja
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok Pétar(?) gerðu mik. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runristad gravhäll, kalksten, 2,20 m l 1,06-1,09 m br och 0,1 1-0,14 m tj. Kors i stenens mitt. Runor längs ramkanten. 11 m Ö o m nr 1 är 2) Runristad gravhäll, kalksten 2,02 m l, 0,73-1,09 m b r och 0,09 m tj. Runor i nedre högra hörnet. Bägge hällarna är sa tta i kyrkogårdsmur."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Öja socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"20 m Ö om gångväg och 33 m S 5cg V om SÖ hörnet av kyrka samt i N sidan av kyrkogårdsmur. "
Vill du se flera runstenar i Öja socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.035089
Longitud: 18.300513
Lämnings-ID: L1975:1846
Riksantikvarieämbetets ID: Öja 32:2
Sveriges runinskrifter: G27, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Öja kyrka
Placering: Under tak utanför kyrkogårdsmuren.
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Öja
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:1846