Runristning G26, L1975:1847 i Öja
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runristad gravhäll, kalksten, 2,04 m l, 1,11 m br och 0,12 m tj. Spridda urskiljbara runor. Hällen är placerad i kyrkogårdsmuren."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Öja socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"24 m NÖ om NÖ hörnet av kyrka och 18 m V om kyrkogårdshörn och i S sidan av kyrkogårdsmur. "
Vill du se flera runstenar i Öja socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.035706
Longitud: 18.300656
Lämnings-ID: L1975:1847
Riksantikvarieämbetets ID: Öja 33:1
Sveriges runinskrifter: G26, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Öja kyrka
Placering: Under tak utanför kyrkogårdsmuren.
Föremål: Gravhäll
Material: Kalksten
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Öja
Riksantikvarieämbetets information: » L1975:1847