Runristning G234, L1976:9395 i Vallstena
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... í Bjergum/Bjerge lét gera stein þenna yfir sinn fôður ...ulf ... ok móður(?) sína(?) ok Pétar bónda sinn ok Líknhvat(?) ok yfir Heghvat ... ... ... Jakobr í ... ... ... "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Bildsten, rest av, placerad som nedersta trappsteget mitt för altaret, 2,35 m l, 0,37 m br och synligt 0,11 m tj. Rest av rata t segel syns. S om altaret är 2) Runinskrift i en gravsten, 2,9x1 ,2-1,85 m st. Längs med kanten av en vapensköld är en runrad. N o m altaret är 3) Runinskrift, i en gravsten, 2,5x1,4 m med figurat ivt motiv. Längs S sidan är en runinskrift 0,95 m l. I korets S d el är 4) Runinskrift i en gravsten, 2,0-0,95 m st. Längs med kort ändarna och S långsidan löper en runinskrift. I tornrummets S väg g är 5) Runinskrifter på en yta av 1x0,4 m finns ristningar i put sen. I tornrummets N vägg är 6) Runinskrift 10 cm l ristad i puts en. Flera ristningar kan finnas i tornrunmmet."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Vallstena socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"I kyrkan. "
Vill du se flera runstenar i Vallstena socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.609853
Longitud: 18.636736
Lämnings-ID: L1976:9395
Riksantikvarieämbetets ID: Vallstena 110:4
Sveriges runinskrifter: G234, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Vallstena kyrka
Placering:
Föremål: Gravhäll
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Vallstena
Riksantikvarieämbetets information: » L1976:9395