Runristning G229, L1977:2807 i Barlingbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A ... §B María §C Jóhannes §D Markus §E Lúkas ... ... apostuli(?). "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runinskrift på dopfunt, kalksten, ca 0,8 m diam och 0,96 m h. a) På bildfältet (NÖ) en runinskrift 0,08 m l och 0,025 m h på t uppens kam. b) På bildfältet (NV) en runinskrift, 0,2 m l och 0,0 25 m h runt kentaurens huvud. c)På bildfältet (SV) en runinskrift 0,1 m l och ca 0,01 m h ovanför tjurens vänstra horn. 2) Gravstenar. Inne i kyrkan finns 3 gravstenar från 1200- och 1300-talen. 2 m SSÖ om ingången är en gravsten, varpå Magnus från Stava omnäm nes (1200-talet). Se skiss i boken!"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Barlingbo socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 4 m NÖ om SV hörnet av kyrkorummets torndel. "
Vill du se flera runstenar i Barlingbo socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.564609
Longitud: 18.46291
Lämnings-ID: L1977:2807
Riksantikvarieämbetets ID: Barlingbo 15:1
Sveriges runinskrifter: G229, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Barlingbo kyrka
Placering:
Föremål: Dopfunt
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Barlingbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:2807