Runristning G217, L1977:4524 i Akebäck
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Nikulás skrifaði mik en ... ... Margrétu Maríumessudag ... s var prím ok ... var sunnudagr. §B Ragnvaldr. Berno. "
Arkeologisk beskrivning av runristningen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runinskrift, 0,90 m l (övre rad) och ca 0,03 m h. Omedelbart därunder en rundad 0,53 m l och 0,03 m h. Omedelbart V om runrade rna en ristad figur? 0,30 h och 0,15 br. Flera av runtecknen är m ycket otydliga och svårtolkade genom förekomster av sprickor och avflagning i kalkmurens puts. Ö om ingång från S i koret ca 2,5 m V om kyrkans SÖ hörn är 2) Figur i relief i block, 0,7x0,6 m, be stående av en liggande stenhuggare. Ca 35 cm l och 20 cm h. Möjli gen har blocket varit rest så att figuren varit stående. Ytterlig are en liknande figur har funnits tidigare V om ingången men är n u överkalkad. Se skiss i boken."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runristningens geografiska plats
Runristningen finns i Akebäck socken i Gotland kommun (Gotlands län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrka. "
Runristningens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 7 m N 25cg V från torndörren mot på långskeppets N vägg, 1,25 m från golvet inne i kyrkan. "
Vill du se flera runstenar i Akebäck socken eller Gotland kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 57.547377
Longitud: 18.39225
Lämnings-ID: L1977:4524
Riksantikvarieämbetets ID: Akebäck 12:1
Sveriges runinskrifter: G217, (Gotlands runinskrifter))
Plats: Akebäcks kyrka
Placering: Tornrummets norra vägg.
Föremål: Putsinskrifter
Material: Kalkputs
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Gotlands
Kommun: Gotland
Socken: Akebäck
Riksantikvarieämbetets information: » L1977:4524